Om företaget

fasadrenovering stockholm huddinge haninge

Kvalitet är vårat Ledord

Om Företaget

AB Puts & Fasadtvätt i Johanneshov hjälper Dig att få rena och snygga fasader. Förutom fasadrenovering och tilläggsisolering ,ny-och omputsning och murningsarbetetn, utför vi även högtryckstvätt och rengöring, samt klotterborttagning på puts, betong, tegel, natursten, metall och träytor.

Vi har varit verksamma sedan 1971 i Stockholm med omnejd och startades av Jan Wendell. I dag är vi c:a 10 st, men har ett stort nätverk av sid-och underentreprenörer, som plåtslagare, målare ställnings –och smidesföretag, samt andra fasadentreprenörer, så vi kan åtaga mindre som större uppdrag.
Vår personal har såväl byggt-teknisk som kemisk-teknisk utbildning för att kunna hantera fasadrenovering, samt tilläggsisolering –och rengöring av fasader, vilka ofta är utförda av många olika material.

Till vårt förfogande har vi servicebilar, höjdliftar, samt arbetsledare och personal utrustade med mobiltelefoner för att Du snabbt ska kunna kontakta oss.

Vi arbetar i hela Stockholmsområdet med omnejd och vänder oss till kommuner, fastighetsförvaltare, byggmästare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

AB Puts & Fasadtvätt är medlem i Sveriges Putsenterprenörförening, Stockholms Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier, vi är certifierad fasadentreprenör, Weber-entreprenör, enl. BF9K.

Arbetsmiljöpolicy - En självklarhet

Vårt mål är en skadefri verksamhet, där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas på ett effektivt sätt. Vi uppmärksammar och åtgärdar därför risker inom fasadrenovering och följer upp arbetsmiljöregler som berör att verksamheten efterlevs.
Vi följer regelbundet upp att alla har nödvändiga resurser, kunskaper och befogenheter inom fasadrenovering för att kunna leva upp till sitt individuella ansvar för arbetsmiljön. Vi har också regelbundna arbetsplatsträffar där vi behandlar verksamheten i sin helhet, däribland arbetsmiljöfrågorna.

Varför välja oss

  • Lång erfarenhet
  • Personal med såväl byggteknisk som kemiteknisk utbildning
  • Vi har relevanta certifieringar
  • Bra priser
  • Vi levererar alltid med kvalitet

Information Tjänster

Våra projekt, Kategorier

Service

Tjänster vi erbjuder

Fasadentreprenad
Vi utför ny-puts, om-putsning, tilläggsisolering, fasadrenovering, plåt och målningsarbeten, balkong –och altanarbeten. Våra tjänster inom fasadentreprenad är tillgängliga för privat personer, företag och bostadsföreningar.
Fasadrenovering
Förutom fasadrenovering kan du anlita oss för fasadtvätt, algtvätt och klottersanering.. Vi har en väl utvecklad miljö- och kvalitetspolicy, som säkerställer att arbetet blir utfört både enligt kundens specifikationer, och i överensstämmelse med ett bra miljötänk.
Murningsarbeten
Vi erbjuder murning i Stockholm med omnejd. Vi utför även nyputs, tilläggsisoleringar, fasadrenovering, samt utför altan –och balkongarbeten samt plåt –och målningsarbeten.

Projekt

Portfolio

Samarbetspartners, Certifikat & Medlemmar