Renovera tegelfasad Stockholm

renovera tegelfasad stockholm

Vi hjälper dig renovera din tegelfasad i Stockholm

Vi hjälper fastighetsägare i Stockholm med omnejd att renovera sina tegelfasader. Vi utför även nyputs, tilläggsisoleringar och murningsarbeten, samt utför altan –och balkongarbeten samt plåt –och målningsarbeten.

Förutom renovering av tegelfasader i Stockholm kan anlita oss för fasadtvätt, algtvätt och klottersanering, samt takskottning. Vi har en väl utvecklad miljö- och kvalitetspolicy, som säkerställer att arbetet blir utfört enligt kundens specifikationer, samtidigt som vi är noga med att vara miljövänliga.

Renovera fasad puts - Varför välja AB Puts & Fasadtvätt?

  • Lång erfarenhet
  • Personal med såväl byggteknisk som kemiteknisk utbildning
  • Vi har relevanta certifieringar
  • Bra priser
  • Vi levererar alltid med kvalitet

Kontaktinformation

[recaptcha]

Service

Tjänster vi erbjuder

Fasadentreprenad
Vi utför ny-puts, om-putsning, tilläggsisolering, fasadrenovering, plåt och målningsarbeten, balkong –och altanarbeten. Våra tjänster inom fasadentreprenad är tillgängliga för privat personer, företag och bostadsföreningar.
Fasadrenovering
Förutom fasadrenovering kan du anlita oss för fasadtvätt, algtvätt och klottersanering.. Vi har en väl utvecklad miljö- och kvalitetspolicy, som säkerställer att arbetet blir utfört både enligt kundens specifikationer, och i överensstämmelse med ett bra miljötänk.
Murningsarbeten
Vi erbjuder murning i Stockholm med omnejd. Vi utför även nyputs, tilläggsisoleringar, fasadrenovering, samt utför altan –och balkongarbeten samt plåt –och målningsarbeten.

Vilka är vi?

Vi har funnits sedan 1971, och startades av Jan Wendell. I dag är vi runt tio anställda men har ett stort nätverk av sido-och underentreprenörer, som plåtslagare, målare ställnings –och smidesföretag, samt andra fasadentreprenörer, så vi kan åtaga mindre som större uppdrag när det gäller renovering av tegelfasader i Stockholm

Vi använder oss av servicebilar, höjdliftar, samt arbetsledare och vår personal är utrustade med mobiltelefoner för att du snabbt ska kunna kontakta oss för fasadrenovering med kort varsel.
Vi utför renovering av tegelfasader i hela Stockholmsområdet och vänder oss till kommuner, fastighetsförvaltare, byggmästare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

AB Puts & Fasadtvätt är medlem i Sveriges Putsenterprenörförening, Stockholms Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier, vi är certifierad fasadentreprenör, Weber-entreprenör, enl. BF9K, samt skotta säkert.

Arbetsmiljöpolicy - en självklarhet

Vårt mål är en skadefri verksamhet, där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas på ett effektivt sätt. Vi uppmärksammar och åtgärdar därför risker inom fasadrenovering och följer upp arbetsmiljöregler som berör att verksamheten efterlevs.

Kontakta oss om du vill renovera din tegelfasad i Stockholm

Kontakta oss gärna om du behöver renovera din tegelfasad i Stockholm, vi lämnar beskrivande anbud, och lämnar garanti på våra arbeten enligt byggbranschens gällande normer. Vi nås på telefonnummer 08-659 00 15, eller via mejl på info@fasadtvatt.se. Det går också bra att fylla i kontaktformuläret här på hemsidan, så hör vi av oss så fort vi kan.

Samarbetspartners, Certifikat & Medlemmar