Omputsning av gatufasader Rådmansgatan 79 och Västmanagatan 24 i Stockholm
Rådmansgatan_innan
     Rådmansgatan_efter

Tilläggsisolering fasader Ålstensgatan 21 i Bromma
Ålstengatan_före
     Ålstengatan_efter